برای ثبت نام در دوره مقدماتی فرم زیر را تکمیل فرمائید.

دوره مقدماتی شامل 10 جلسه آموزش زیر نظر مربیان مجرب فدراسیون سوارکاری به همراه استفاده از کلیه امکانات شامل اسب-تجهیزات و … می‌باشد. داشتن بیمه ورزشی برای ورزشکار الزامی است. حداقل حد نصاب برگزاری دوره 5 نفر می‌باشد. در پایان دوره آموزشی گواهی پایان دوره معتبر برای ورزشکار صادر می‌گردد.

برای ثبت نام در دوره مقدماتی فرم زیر را تکمیل فرمانید.

ثبت نام سوارکاری

  • 0 تومان