آکادمی تیراندازی سداد با کادر علمی و اجرائی مجرب ثبت نام کلاسهای پائیزه خود را شروع نموده برای ثبت نام به صفحه ثبت نام دوره ها مراجعه فرمائید.